Free Websites at Nation2.com
Translate this Page
Total Visits: 243

Ажар повести дилбаян кыргызча

Ажар повести дилбаян кыргызча

Суперстан: Касымаалы Баялинов(Ажар)повести - Суперстан

※ Download: Ажар повести дилбаян кыргызчаКыз балага эне жакын го, атасынан да энесин эстегенде, анын көз жашы тыйылбайт. Анан калганыбыз ата-энелер кейип-кепчип жүрүп бир топ кечигип, акыры алардын жолун жолдойбуз. Повесттин образдар системасын талдоодо «Садык Жамийланы сүйөт эле болчу, ал катты өз учурундагы эреже-жосундарга ылайык жазат, Жамийланын аны чанып, башкага кетүүсүнүн эч жүйөөсү жок, жеңил ойлуулук» деген пикирлер көп айтылды. Бирок сага берген ажалды Кудай мага ыраа көрбөдү.


ажар повести дилбаян кыргызча

Ресурстук борборлор, аянтчалар да жок эмес. Тиешелүү баамды дептериңердин четтерине жазып, кеңешимди да айттым. Бирок аны да бир коркуу сезими баскан сыяктанды.


ажар повести дилбаян кыргызча

Суперстан: Касымаалы Баялинов(Ажар)повести - Суперстан - На сайте, Вы, также, найдете архив пожеланий и тостов к различным праздникам, электронные поздравительные открытки. Ажар Айткулунун карыганда көргөн жалгызы болучу.


ажар повести дилбаян кыргызча

 

Спектакль "Ажар")))