Free Websites at Nation2.com
Translate this Page
Total Visits: 208

Китоби намози комил

Китоби намози комил

Муҳаммад (с.а.в)нинг замонавий илмда исботини топган 10 та одатлари

※ Download: Китоби намози комилРиёз: Мактабатул маъ- ориф линнашри ваттавзеъ. Ин хусусиятњое, ки намоз метавонад дар сурати зинда ва дорои рўњу маъно баргузор гардиданаш, онњоро ба бор оварад, воќеан њам, дар пешрафт ва ба даст овардани тамоми омўзишњо, њадафњо ва тахассусњо аз ањамияти аввалиндараља бархўрдор мебошанд. Бугунги илм ҳам эрта туриш кун ва ҳаётнинг самарали ўтишини, бу инсонни руҳий ва жисмоний саломатлигига фойдали эканини эътироф этди.


китоби намози комил

Ту Бахшояндаи Меҳрубон ҳастӣ, умед аз раҳмати Ту дорем, эй Меҳрубонтарини меҳрубонон. Намоз њамзамон бо он ки меърољи маънавї ва тулўъгоњи рўњи бандаи мўъмин ба шумор меравад ва бо созандагии љавњару маъно барои инсон ва нузљу расиш дурахшиш додани уфуќњои такомул дар аъмоќи бекарони инсонияти ў шинохта шудааст, дар айни њол фарогирандаи абъоди љанбањои гуногун, созандаи њадафноки тамоми пањлўњои инсонияти фард ва офарандаи наќши таъйинкунанда барои ў дар љомеъа низ мебошад. Мухаммад Сулаймон Абдуллох ал- Ашкар.


китоби намози комил

1. Дар ҳаммом сура гўш кардан ҷоиз аст? 2. Агар шахси наздикатро дар кўча дида, худро нодида вонамуд кунӣ, дурўғ ҳисоб мешавад? 3. Дуои пас аз азон ва баъд аз тиловатро нависед. - Чавоб: Агар шахсе ният кард, ки 15 руз е зиедтар дар ончо меистад, пас бояд намозро комил бихонад, агарчанде ки аз 15 руз хам камтар биистад. Анор таркибидаги К витамини эса суяк тўқималарини бирлаштиришда асосий роль ўйнайдиган модда ҳисобланади.


китоби намози комил

 

Surah Baqarah, AMAZING VIEWS with 1-1 WORDS tracing, 1 of World's Best Quran Video in 50+ Langs., HD